How БКТПП can Save You Time, Stress, and Money.Този ефект и сега можете да наблюдавате при вашите роми, които пият вода със състав почти идентичен на този от зоните на добив на шистов газ. Както виждате, те се славят с плодовитост и дълголетие, които са двете основни последици от приема на тази, бих я нарекъл, “жива вода”.

Господ също е българин. Българите не само са имали държава, която е граничела с три морета, но и по времето, когато са цивилизовали света, са обиколили територии, граничещи с четири океана. Всички цивилизации водят началото си от българите. Българите са и първите европейци в Европа. Българите създават най-точния календар на планетата, по който и в момента се сверяват всички атомни часовници в света. Българите са създали не само азбука, но и арабските и римските цифри.

И сега, ще разгледам едно противоречие, особено характерно за мисленето на модерния капитализъм в лицето на неолиберализма, а именно издигането в култ на егоизма и опита да бъдем убедени, че само когато работим в условията на конкуренция един с друг, само тогава можем да се реализираме и да очакваме адекватно заплащане за труда си и съответно печалби. Този светоглед упорито се насажда и се използва масово от работодателите, особено в България. Ниското заплащане на труда според тях е необходимо условие, за да бъдете вие конкурентоспособен, което пълна глупост, понеже противоречи с личния ви интерес да бъдете адекватно заплатен за усилията, които полагате. Как ще спечелите пари, ако сте длъжни да работите за без пари, кога? Колко време трябва да работите за жълти стотинки – докато измрат всички китайци ли? Ако погледнете печалбите на вашите работодатели и стандарта им на живот, ще видите, че те коренно се различават от вашия: ако вие имате африкански стандарт на живот, те имат европейски.

. Вашето поробване е започнало още в мига в който сте повярвали, че парите са определящи за всичко случващо се в света. Именно вашата вяра е довела до тяхното водещо значение в съвременният свят. Как стана така, че с помощта на едни красиво изрисувани хартийки, вие се превърнахте в роби и продадохте бъдещето си?

Другари! Време е да дадем отпор на капитализма и неговите подлоги! Време е да изчистим от капиталистическите манипулации значенията на думите национално богатство, солидарност, взаимопомощ, общо дело. Време е комунизмът и анархизмът, единствените идеологии защитаващи правата на отделния човек, трудещ се според възможностите и уменията, с които природата го е надарила, единствените идеологии проповядващи взаимно уважение и равенство във взаимоотношенията и възможностите, единствените идеологии позволяващи на човека да се чувства истински човек, а не оръдие на труда на нечии чужди интереси, време е да извадим тези идеологии от калта на капитализма и да се борим за тяхното осъществяване.

„Но как така” – ще попитате вие, – „нима няма нещо, което да обединява тези хора, населяващи тази територия, наречена България?” Има, разбира се, те имат общи черти, но те не ги правят общност, не ги правят народ – те са продажници, завистници и крадци. Те не се стремят да подобрят своето житие – на тях им е достатъчно да се радват на нещастието на другите около тях, а ако случайно не виждат по-нещастен от себе си, то това ги прави нещастни.

Забелязали ли сте, че всеки опит да се превърнете в сплотен колектив, бива блокиран и потъпкван моментално? Че всеки, който познава правата си и се опитва да ги защитава, става жертва на чувството на безнаказаност у тези грабители и бива на часа изхвърлен на улицата? Че във вашата фирма законите в държавата не важат? Че всеки опит, всяка отронена дума за синдикат, стачки, протести, биват смазани най-брутално и безскрупулно? Откъде идват печалбите на вашите капиталистически господари, ако вие работите толкова лошо и некачествено, колкото те се опитват да ви втълпят?

По тяхната логика излиза, че всеки който желае да живее човешки, да се радва на живота, да се наслаждава на свободното си време , да се отдава на размисъл и съзерцание е мерзавец. Те втълпяват, че човека е човек когато работи, но не и когато мисли. Те желаят да ви превърнат от разумно същество в служещо на системата безропотно винтче.

Наистина ли вярвате, че национализацията е пагубна за правилното разпределение на ресурсите на държавата, за осигуряването на достъп до богатствата на държавата на всеки един гражданин на тази държава? Нормално ли е да се търсят печалби там, където става въпрос за оцеляването на човека, за задоволяване на неговите насъщни нужди? За какво ни е тогава държавата? Защо живеем в общности, ако целта ни е да се конкурираме и ограбваме по-между си, както се опитват да ни втълпят капиталистическите изроди? Нормално ли е да търсим печалба в жаждата на жадния, глада на гладния и нуждата от дом и топлина на бездомния, човешко ли е?

Господа, нашето независимо състояние се дължи изцяло на чуждия труд, а не на нашите собствени способности, които – ние знаем – не са по-големи от тези на другите. Не притежаването на земя и пари отличава нас от тях, а командването над труда. Илюзията на паричната форма, която сме създали, е непроницаема за работническата класа.

мазната баничка на М… on Български работодатели внасят…

– Не – крещеше Миро, борейки се отчаяно за оръдието на своята трудова дейност – не може да ми отнемате микрофона за да давате гласност на своите анархистични възгледи. Това е пряко предаване, всичко more info е предварително уточнено, а това което може и трябва да се каже е написано на ето този лист, който държа в ръката си. – Но листа му бе отнет и безмилостно запален, като в крайна сметка и микрофона се оказа в лапите на представителя на лумпенизираната тълпа. Тука трябва да предупредя читателя, че словоблудството, което изля въпросният лумпен е в разрез с всякакви официални представи за същността на случващото се и би могло да замъгли здравият разсъдък с който е известен българският телезрител, да изскубне неговото душевно спокойствие и да го запокити из водовъртежите на оскотялата гръцка душевност.

на които е подложен целият финансов демократичен свят от страна на мързеливите гърци. Техните усилия са насочени срещу беззащитните банки и финансови институции, не само в Европа но и по целия свят.

– Това са само думи. Думи, думи, думи. Думи, предназначени по-скоро за вътрешнополитическа употреба и приспиване на обществото. Ако всичко, което вашите управляващи говореха беше вярно, то действително при вас би трябвало да има наплив от чуждестранни инвеститори. Къде са?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *